Wijzigingsregeling Regeling bodemkwaliteit 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022). In de Rbk 2022 zijn normdocumenten aangewezen die moeten worden gebruikt binnen het Kwalibo-stelsel of voor de uitvoering van voorschriften die zijn opgenomen in de Rbk 2022. Kwalibo staat voor Kwaliteitsborging in het bodembeheer.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 7 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: