Wijzigingsregeling Regeling bodemkwaliteit 2022

Reactie

Naam Cascade (C van Hardeveld)
Plaats Neerijnen
Datum 7 november 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen en/of suggesties voor de Wijzigingsregeling Regeling bodemkwaliteit 2022 en/of de toelichting?

De wijzigingsregeling heeft alleen betrekking op het aanwijzen van de normdocumenten in de Rbk 2022. De normdocumenten zelf zijn al eerder vastgesteld door de beheerders van de documenten. Hiervoor is al een consultatietraject doorlopen. De normdocumenten liggen dus niet ter consultatie voor.
Zie bijlage

Bijlage