Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Herziening Regelingen spoorverkeer en indienststelling spoorvoertuigen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt, op verzoek van ProRail, een wijziging voor van de Ministeriële regelingen spoorverkeer en indienststelling spoorvoertuigen. Hiermee worden een aantal onduidelijkheden en inconsistenties aangepakt. Ook wordt het zogenaamde vertrekseinlicht verbeterd, het signaal dat de trein kan gaan vertrekken. De komende jaren worden deze vertrekseinlichten vervangen door een knipperlicht. ProRail verwacht dat conducteurs deze beter zullen waarnemen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 12 april 2022

In de eerste versie van de concept-regeling zat een klein foutje over de uitvoerbaarheids/ HUF-toetsen. Er is nu (12 april) een gecorrigeerde versie geplaatst.

Zoeken
Uitgebreid zoeken