Regeling keuringen airconditioningsystemen

Deze ministeriële regeling maakt deel uit van de implementatie van de EU-richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBDIII). Het vormt de nadere uitwerking van het Besluit ten aanzien van de keuringsmethodiek en de eisen voor de keuringsdeskundige zodat wordt voldaan aan de EPBDIII verplichtingen. Meer informatie is te vinden in de nota van toelichting in het geconsulteerde document.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-07-2021
Einddatum consultatie 15-08-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het bevoegd gezag, deskundigen op het gebied van keuringen van airconditioningssystemen, exameninstellingen, vastgoedbeheerders en gebouweigenaren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze ministeriële regeling bevat geen nieuwe eisen of een verzwaring van bestaande eisen ten opzichte van de implementatie van de EPBDIII op 10 maart 2020.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op de concept regeling en de concept leidraad "eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie". Dit kunt u doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Bijlage IV XI Keuring (inspectie- en advieslijst)

  • Bijlage V XII Exameneisen