Wet Voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren

Dit wetsvoorstel heeft als doel dat jongeren, die zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van richtingbezwaar, vervangend onderwijs wordt aangeboden door hun ouders (ook wel thuisonderwijs genoemd). Op dit onderwijs wordt toezicht gehouden door daartoe specifiek opgeleide inspecteurs van de Inspectie van het onderwijs

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-06-2020
Einddatum consultatie 16-07-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 9318
Onderwerpen Basisonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ouders met richtingbezwaren en jongeren met een vrijstelling.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Ouders met richtingbezwaren: het behoudt van het recht van ouders om het onderwijs te kiezen dat past bij hun godsdienst of levensovertuiging. Ouders krijgen daarnaast de verplichting om onderwijs te verzorgen dat aan bepaalde eisen moet voldoen.

Jongeren met een vrijstelling: het waarborgen van onderwijs voor deze jongeren.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele wetsvoorstel

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

2018-07-28

Bron: wetten.overheid.nl

2019-02-01

Bron: wetten.overheid.nl