Wet Voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren

Dit wetsvoorstel heeft als doel dat jongeren, die zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van richtingbezwaar, vervangend onderwijs wordt aangeboden door hun ouders (ook wel thuisonderwijs genoemd). Op dit onderwijs wordt toezicht gehouden door daartoe specifiek opgeleide inspecteurs van de Inspectie van het onderwijs

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 467 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: