Wet Voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren

Dit wetsvoorstel heeft als doel dat jongeren, die zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van richtingbezwaar, vervangend onderwijs wordt aangeboden door hun ouders (ook wel thuisonderwijs genoemd). Op dit onderwijs wordt toezicht gehouden door daartoe specifiek opgeleide inspecteurs van de Inspectie van het onderwijs

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 9 juni 2020

Wij hebben reacties ontvangen dat het voorstel te kort open staat.
De reactietermijn zullen wij dan ook verlengen tot vrijdag 17 juli.

Consultatieperiode aangepast, 9 juni 2020

Wij hebben reacties ontvangen dat het voorstel te kort open staat. Vandaar hebben wij de reactietermijn verlengd tot vrijdag 17 juli.