Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland

Consultatie gesloten Ruimte en infrastructuur Natuur en milieu

In het kort

Het RO CN bevat een samenvatting van het ruimtelijk Rijksbeleid voor Caribisch Nederland. Doel van het RO CN is om bij te dragen aan een duurzame en veilige ruimtelijke inrichting van de eilanden door randvoorwaarden te scheppen voor een duurzame economische ontwikkeling, een gezond leefmilieu en de bescherming van culturele en natuurlijke waarden.

Daarnaast beschrijft het RO CN de maatregelen waarmee de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering zich voorstelt de ruimtelijke doeleinden van het Rijk te realiseren. Het voeren van een gestructureerd overleg tussen de openbare lichamen en de Rijksoverheid speelt hierbij een belangrijke rol.

Door de formulering van de in het programma opgenomen uitgangspunten voor de ruimtelijke ordening, vormt het RO CN een handreiking en kader bij de voorbereiding van en advisering over ruimtelijke ontwikkelingsplannen in Caribisch Nederland. Het Rijk wil hiermee nadrukkelijker haar rol invullen als partner van de openbare lichamen en verantwoordelijkheid nemen in het realiseren van goede ruimtelijke ontwikkelingen.

Tenslotte draag het RO CN bij aan een integrale beleidsstructuur in Caribisch Nederland. Door het Rijksbeleid met ruimtelijke implicaties in verschillende sectoren samen te brengen, wordt duidelijk in welke mate doelstellingen complementair zijn of leiden tot ruimtelijke keuzes. Zo wordt het beleid beter op elkaar afgestemd.

Reacties op deze consultatie8 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties