Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland

Het RO CN bevat een samenvatting van het ruimtelijk Rijksbeleid voor Caribisch Nederland. Doel van het RO CN is om bij te dragen aan een duurzame en veilige ruimtelijke inrichting van de eilanden door randvoorwaarden te scheppen voor een duurzame economische ontwikkeling, een gezond leefmilieu en de bescherming van culturele en natuurlijke waarden.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Document toegevoegd, 1 februari 2024

De hernieuwde terinzagelegging is aangekondigd in de Staatscourant.

  • Aankondiging hernieuwde terinzagelegging in Staatscourant