Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Kralendijk
Datum 13 december 2023

Vraag1

Welke onderwerpen mist u (eventueel) in het RO CN?
Vindt u het RO CN te streng? Zo ja, op welke onderdelen?
Vindt u het RO CN te soepel? Zo ja, op welke onderdelen?
Consultatie Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma CN versie 4.0

In paragraaf 2.2.3 ‘Rijksbelangen met ruimtelijke implicaties in Caribisch Nederland’ staat hoe men tot de Rijksbelangen is gekomen.

“De Wgro BES beschrijft een aantal algemene doelstellingen voor het ruimtelijk ontwikkelingsbeleid in Caribisch Nederland (zie paragraaf 2.2.1). In 2011 is een eerste inventarisatie gedaan van de ruimtelijke Rijksbelangen in Caribisch Nederland op basis van relevante wet- en regelgeving. Tenslotte zijn er in de voorbereiding van dit RO CN vanuit verschillende departementen beleidsdoelstellingen aangedragen die ruimtelijke implicaties hebben (zie appendix A). Op basis van deze informatie zijn voor het RO CN de volgende Rijksbelangen geïdentificeerd7:….”

Appendix A is wel aanwezig, echter er is geen verwijzing naar ‘de inventarisatie op basis van relevante wet- en regelgeving’ waardoor er door de lezer geen link is te leggen met de geïdentificeerde Rijksbelangen.

Lijkt mij van wezenlijk belang om de link te kunnen leggen van dit stuk met de Wgro BES, dus ik zou een appendix D toevoegen met genoemde inventarisatie.