Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland

Het RO CN bevat een samenvatting van het ruimtelijk Rijksbeleid voor Caribisch Nederland. Doel van het RO CN is om bij te dragen aan een duurzame en veilige ruimtelijke inrichting van de eilanden door randvoorwaarden te scheppen voor een duurzame economische ontwikkeling, een gezond leefmilieu en de bescherming van culturele en natuurlijke waarden.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 8 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: