Regeling specifieke uitkering Bedrijfsmatig Vastgoed

De regeling voorziet in het verstrekken van specifieke uitkering aan provincies voor het instellen van een ontzorgingsprogramma MKB en het Programma ontzorging Verduurzaming Bedrijventerreinen. Binnen het MKB-programma worden kleine en micro ondernemingen begeleid bij het verduurzamen van het vastgoed en bedrijfsproces. Binnen het Programma ontzorging Verduurzaming Bedrijventerreinen worden ondernemingen op bedrijventerreinen ondersteund bij het opzetten en verbeteren van de organisatiegraad ter behoeve van de verduurzaming van het terrein. De middelen voor beide programma's kunnen worden ingezet voor begeleiding en advisering, niet voor de bekosting van de maatregelen zelf. 

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: