Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit algemene richtlijnen concessiehouders Wet telecommunicatievoorzieningen BES

Er zijn op voor Caribisch Nederland verschillende concessies uitgegeven voor de exploitatie van telecominfrastructuur op Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Aangezien deze concessies op veel verschillende momenten zijn uitgegeven of vernieuwd, verschillen zij onderling op een aantal punten van elkaar. Deze variaties kunnen leiden tot onduidelijkheden en ongewenste verschillen tussen de concessies. Harmonisatie van de concessievoorwaarden is daarom gewenst

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-06-2021
Einddatum consultatie 08-09-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Concessiehouders voor vaste en mobiele telecommunicatievoorzieningen Caribisch Nederland
Openbare Lichamen Caribisch Nederland

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de harmonisaties gaan de lasten voor de concessiehouders omlaag. Daarnaast worden aanbieders niet meer verplicht om een kostentoerekeningssysteem te hebben. Hiervoor in de plaats worden aanbieders verplicht om de tarieven niet meer te iaten stijgen dan inflatie (consumentenprijsindex (CPI)). Dit model zorgt voor een lagere regeldruk voor de concessiehouders.

Waarop kunt u reageren

Besluit algemene richtlijnen concessiehouders Wet telecommunicatievoorzieningen BES

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Wet op de telecommunicatievoorzieningen BES

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling