Wijziging besluit regionale meld- en coördinatiefunctie

In de Wet educatie en beroepsonderwijs is vastgesteld dat scholen en gemeenten elke vier jaar per RMC-regio een regionaal programma uitvoeren om voortijdig schoolverlaten (vsv) te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor ontvangen gemeenten, per RMC-regio via de contactgemeente, een specifieke uitkering. De wijziging in het besluit stelt voor om de hoogte van de uitkering voor de contactgemeente in de nieuwe periode (2021-2024) hetzelfde te laten zijn, als in de periode 2019-2020.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 8 januari 2021

Document toegevoegd, 7 mei 2020