Wijziging besluit regionale meld- en coördinatiefunctie

In de Wet educatie en beroepsonderwijs is vastgesteld dat scholen en gemeenten elke vier jaar per RMC-regio een regionaal programma uitvoeren om voortijdig schoolverlaten (vsv) te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor ontvangen gemeenten, per RMC-regio via de contactgemeente, een specifieke uitkering. De wijziging in het besluit stelt voor om de hoogte van de uitkering voor de contactgemeente in de nieuwe periode (2021-2024) hetzelfde te laten zijn, als in de periode 2019-2020.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-05-2020
Einddatum consultatie 01-06-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 11484
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

(Contact)gemeenten en scholen met wie zij de regionale afspraken maken.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Contactgemeenten zullen over precies hetzelfde budget voor de regionale samenwerking beschikken als in de periode 2019-2020.

Waarop kunt u reageren

Alles

Downloads

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

URL naar te wijzigen regeling

Bron: wetten.overheid.nl