regeling verhittingsapparaten en neutrale sigaret

Wijziging van de tabaks- en rookwarenregeling ter regulering van elektronische verhittingsapparaten en in verband met het invoeren van een standaard uiterlijk voor sigaretten

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-07-2021
Einddatum consultatie 27-08-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 11974
Onderwerpen Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Producenten en importeurs van elektronische verhittingsapparaten en sigaretten, maar ook eigenaren van verkooppunten, verkoopmedewerkers, jongeren, ex-rokers en andere gebruikers van elektronische verhittingsapparaten en consumenten van sigaretten worden geraakt door het voorstel. Bij de weging van de inhoudelijke argumenten die worden aangedragen, wordt rekening gehouden met artikel 5, derde lid, van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging. Dit artikel bepaalt dat overheden bij de vaststelling en uitvoering van hun beleid zich niet laten beïnvloeden door de commerciële en andere gevestigde belangen van de tabaksindustrie. Reacties, vragen en opmerkingen die betrekking hebben op beleidskeuzes zullen daarom niet worden behandeld.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze concept regeling heeft zowel voor wat betreft de gestandaardiseerde sigaret als voor het reguleren van elektronische verhittingsapparaten geen gevolgen voor burgers en het milieu. Producenten, importeurs en detaillisten dienen kennis te nemen van de wijziging in de regelgeving. Daar worden kennisnemingskosten voor berekend. Verder kunnen de nieuwe eisen aan de standaardsigaret voor producenten tot een geringe toename van regeldruk leiden. Voor producenten en importeurs bestaan deze regeldrukkosten mogelijk uit het eenmalig aanpassen van het productieproces van de sigaret. Hiermee wordt het omzetten van de drukapparatuur en het aanpassen en testen van de software bedoeld. Voor de detaillisten, de verkooppunten van tabak, wijzigt er niet iets wezenlijks, omdat de sigaret verpakt is in een bestaande verpakking. Er is dan ook geen sprake van een gewijzigd inkoopbeleid of het anders inrichten van het verkooppunt. De regeldrukgevolgen voor detaillisten bestaan derhalve hooguit uit het kort bestuderen van de regelgeving.
Voor de nadere eisen aan elektronische verhittingsapparaten die met deze ministeriële regeling worden ingevuld zijn ook gevolgen voor de regeldruk opgenomen in de concept regeling. Ook hier geldt dat deze nieuwe voorschriften kennisnemingskosten met zich meebrengen voor zowel producenten, importeurs als detaillisten. Verder moet de verpakking van elektronische verhittingsapparaten worden aangepast aan de nieuwe eisen. Hiervoor moet de drukapparatuur worden omgezet en de software moet worden aangepast en getest. Hiervoor zijn kosten voor de producenten in de toelichting berekend.

Waarop kunt u reageren

Er kan op de hele regeling worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Tabaks- en rookwarenregeling

Bron: wetten.overheid.nl