Wijziging bijlagen IVe, IVf, XIX en XXXIII bij de Omgevingsregeling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor van bijlagen bij de Omgevingsregeling. De aanpassing voert actuele wijzigingen in bestaande regelgeving op het gebied van geluid door in de bijlagen van de Omgevingsregeling. Daarnaast wordt de geluidemissie van het wegverkeer aangepast aan de huidige werkelijkheid. Ook wordt er een nieuwe spoorvoertuigcategorie toegevoegd aan het rekenvoorschrift voor spoorweglawaai.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 19 september 2022

Het hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie is op de website geplaatst. Op een later moment zal het ministerie inhoudelijk reageren.

Concept regeling toegevoegd, 29 juni 2022

Per abuis was de concept-regeling nog niet opgenomen.