Verzamelwijziging Bbl parkeergarages, woonfunctie voor zorg en daglicht

Bij parkeergarages onder hoge gebouwen waarin wordt geslapen wordt bij nieuwbouw een sprinklerinstallatie verplicht. Verder gaan er nieuwe voorschriften gelden bij in parkeergarages te plaatsen laadpalen. Voor de woonfunctie voor zorg worden brandveiligheidseisen aangepast op de WAR-systematiek die zich richt op de mate waarin de bewoners moeten worden geholpen bij het vluchten bij brand. Verder worden de eisen en bepalingsmethode voor daglicht aangepast op de Europese norm.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-06-2021
Einddatum consultatie 15-08-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gebouweigenaren en opdrachtgevers/bouwers van nieuwe gebouwen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verwachte effecten zijn beschreven in het wijzigingsbesluit en het bijgevoegde lastenonderzoek van Sira

Waarop kunt u reageren

Gereageerd kan worden op het wijzigingsbesluit

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Antea Onderzoeksrapport Wonen met zorg- Brandveiligheid dd. 8 oktober 2020

  • Instituut Fysieke Veiligheid Onderzoek sprinklerinstallatie parkeergarage dd. 26 maart 2021

  • NEN beleidsstudie daglicht effect Europese norm dd. 19 maart 2021