Wijziging Leerplichtwet 1969 vrijstelling bij lichamelijke of psychische gronden

Het wetsvoorstel heeft tot doel ervoor te zorgen dat een vrijstelling op grond van artikel 5, aanhef en onder a, van de Leerplichtwet 1969, alleen wordt afgegeven, als dit het beste aansluit bij het kind. Met dit voorstel wordt ook geregeld dat de duur van de vrijstelling wordt aangepast.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-09-2020
Einddatum consultatie 01-10-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling raakt de kinderen en jongeren en hun ouders die in aanmerking komen voor een vrijstelling op grond van artikel 5, aanhef en onder a, van de Leerplichtwet.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachting van de wijziging is dat het aantal vrijstelling naar beneden gaat en meer kinderen en jongeren naar onderwijs en of zorg geleid kunnen worden, omdat de onderwijskundige benaderingswijze betrokken moet worden. Voor de kinderen en jongeren die in aanmerking komen voor een vrijstelling betekent dit dat zij wel naar het onderwijs en of zorg kunnen en tot ontwikkeling kunnen komen.

Waarop kunt u reageren

De uitgangspunten van het wetsvoorstel staan vast. Dit houdt in dat vast staat dat de onderwijskundige benaderingswijze betrokken wordt in de procedure, dat samenwerkingsverbanden betrokken worden en dat de regierol op het proces bij het college van burgemeester en wethouders wordt vastgelegd. Op de precieze uitwerking ervan is input mogelijk.

Downloads

  • Concept regeling

    Voorstel van Wet houdende wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Leerplichtwet BES en enige andere onderwijswetten in verband met het aanscherpen van de procedure voor vrijstelling op lichamelijke of psychische gronden

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen