Wijziging Leerplichtwet 1969 vrijstelling bij lichamelijke of psychische gronden

Het wetsvoorstel heeft tot doel ervoor te zorgen dat een vrijstelling op grond van artikel 5, aanhef en onder a, van de Leerplichtwet 1969, alleen wordt afgegeven, als dit het beste aansluit bij het kind. Met dit voorstel wordt ook geregeld dat de duur van de vrijstelling wordt aangepast.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 40 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: