Wijziging Leerplichtwet 1969 vrijstelling bij lichamelijke of psychische gronden

Het wetsvoorstel heeft tot doel ervoor te zorgen dat een vrijstelling op grond van artikel 5, aanhef en onder a, van de Leerplichtwet 1969, alleen wordt afgegeven, als dit het beste aansluit bij het kind. Met dit voorstel wordt ook geregeld dat de duur van de vrijstelling wordt aangepast.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 14 november 2022