Wijziging Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wijzigt het Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen door de lucht. Dit is nodig, omdat één van de partijen in de transportketen van gevaarlijke stoffen door de lucht niet onder het huidige systeem van erkenningen valt. Het is de ‘logistieke dienstverlener’, die gevaarlijke goederen voor derden in opslag heeft, gereed maakt voor verzending of aanbiedt voor vervoer door de lucht. Voor deze partij wordt nu een eigen soort erkenning ingevoerd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 26 oktober 2023

Het Besluit is op 12 juni 2023 in het Staatsblad gepubliceerd, en op 1 juli 2023 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 14 juli 2022

Het verslag op hoofdlijnen van de reacties op de consultatie op hoofdlijnen is beschikbaar.