Wijziging Kadasterwet ivm obstakeldatabank

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor op de Kadasterwet. Aanleiding is dat het Kadaster de taak heeft gekregen om obstakelgegevens te verzamelen en bij te houden. Dit gebeurt in een database genaamd Electronic Terrain and Obstacle Data (eTOD). Met jaarlijkse meetvluchten worden obstakels hoger dan 100 m (Civiele vereiste) en 60 m (Defensie vereiste) opgenomen in deze database. De luchtvaart gebruikt die bij het voorbereiden en uitvoeren van een vlucht.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 9 maart 2022

Het verslag van de internetconsultatie is op de website gepubliceerd. Er waren geen reacties.