Wijziging Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb). Het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw is verboden, maar op het verbod gelden enkele uitzonderingen. Met deze wijziging worden de uitzonderingen herzien. Daarnaast worden enkele correcties aan de regeling uitgevoerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-02-2020
Einddatum consultatie 11-03-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11388
Onderwerpen Bodem Stoffen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Beheerders van de openbare ruimte;
• Beheerders van sportvelden;
• Producenten van gewasbeschermingsmiddelen;
• Verkopers van gewasbeschermingsmiddelen;
• Handhavende instanties.

Uitgangspunt is dat een gewasbeschermingsmiddel niet wordt gebruikt, als een ‘niet-chemisch’ alternatief kan worden toegepast. De uitzonderingen op het gebruiksverbod die nu nog gelden voor het beheer van de openbare ruimte en van sportvelden, zijn daarom herzien. Dat beheer wordt vaak uitgevoerd door gemeenten of hun aannemers, en deels ook door private organisaties.
Voorziene inwerkingtreding van de wijziging is 1 april 2020.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het beheer moet al worden uitgevoerd volgens de ‘beginselen van een geïntegreerde gewasbescherming’. Als die beginselen worden gevolgd, zijn bepaalde uitzonderingen niet meer nodig. De herziening van de uitzonderingen betekent dan ook dat terreinbeheerders nog meer een geïntegreerde gewasbescherming zullen toepassen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 11 maart 2020 op alle onderdelen van de ontwerpregeling en de toelichting reageren.

Downloads

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Bron: wetten.overheid.nl

Publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl