Wijziging Besluit doorberekening kosten ACM

Wijziging van het Besluit doorberekening kosten ACM in verband met de uitbreiding van het toezicht op de sectoren post en luchtvaart.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-07-2019
Einddatum consultatie 11-09-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De aanbieders van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten in de sector post, de luchthavens Eindhoven Airport en Schiphol in de sector luchtvaart en de ACM als toezichthouder worden geraakt door de wijzigingen in het Besluit.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De wijzigingen in het Besluit hebben primair gevolgen voor de marktorganisaties, in de sectoren post en luchtvaart, waaraan de kosten van de ACM worden doorberekend. De doorberekening van de kosten aan ondernemers kan leiden tot hogere prijzen voor consumenten, minder investeringen door de ondernemer, of een lager dividend voor aandeelhouders. De verwachting is dat deze effecten marginaal zullen zijn. Verder is er gestreefd om de gevolgen en de administratieve lasten voor alle marktorganisaties in de sectoren post en luchtvaart zoveel mogelijk te beperken.

Waarop kunt u reageren

U wordt uitgenodigd te reageren op de wijziging van het Besluit, of delen daarvan. Op basis van de reacties tijdens de internetconsultatie kan het wetsvoorstel worden aangepast.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK-vragen wijziging Besluit doorberekening kosten ACM