Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsregeling tarieven transportsectoren

Verkeer

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling tarieven transportsectoren. Hiermee wordt een verlaagd tarief voor een ontheffingsaanvraag door een specifieke doelgroep toegevoegd. Ook worden enkele verouderde verwijzingen in de regeling hersteld.

Wat is het doel?

De wijzigingsregeling voegt een verlaagd tarief voor een aanvraag voor een bepaalde ontheffing voor kabelvliegers en kleine ballons toe. Dit verlaagde tarief geldt voor aanvragen van niet-commerciële partijen. Het huidige tarief is per 1 oktober 2022 in artikel 2.24 van de Regeling tarieven transportsectoren toegevoegd. Vanuit de sector is het signaal gekomen dat dit tarief moeilijk op te brengen is voor niet-commerciële partijen. Ook sluit het tarief niet aan bij de werkelijke manuren die het de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kost voor het verlenen van de ontheffing. Een tarief ter hoogte van 10% is beter haalbaar.

Daarnaast worden enkele verwijzingen naar het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeevaart in enkele artikelen in hoofdstuk 6 van de Regeling tarieven transportsectoren gecorrigeerd. De citeertitel van dit besluit is per 1 april 2019 aangepast naar Besluit zeevarenden. Met onderhavige wijziging wordt dus de juiste citeertitel gehanteerd.

Reactie?

U kunt tot en met 13 juni via deze website reageren op de regeling en de toelichting.

De consultatietermijn wijkt af van de minimale consultatietermijn van 4 weken. De reden hiervoor is tijdsdruk en omdat er voorafgaand aan de consultatie direct contact is opgenomen met de (relatief kleine) doelgroep van deze wijziging.

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties