Wijzigingsregeling tarieven transportsectoren

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling tarieven transportsectoren. Hiermee wordt een verlaagd tarief voor een ontheffingsaanvraag door een specifieke doelgroep toegevoegd. Ook worden enkele verouderde verwijzingen in de regeling hersteld.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.