Wijzigingsregeling tarieven transportsectoren

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling tarieven transportsectoren. Hiermee wordt een verlaagd tarief voor een ontheffingsaanvraag door een specifieke doelgroep toegevoegd. Ook worden enkele verouderde verwijzingen in de regeling hersteld.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 26 oktober 2023

De Regeling is op 20 juni 2023 in de Staatscourant gepubliceerd, en op 1 juli 2023 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 28 juni 2023

28 juni 2023. Hoofdlijnenverslag is gepubliceerd.