Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling inburgering en Regeling inburgering 2021

De ontwerpregeling bevat maatregelen die begunstigend zijn voor inburgeringsplichtigen in het huidige inburgeringsstelsel. Belangrijkste zijn de terugbetaling kosten medisch advies bij medische ontheffing van de inburgeringsplicht en gedeeltelijke kwijtschelding van de lening op aanvraag van de inburgeringsplichtige onder voorwaarden. Het medisch protocol van zowel het huidige als nieuwe inburgeringsstelsel wordt aangepast in verband met de gewijzigde inrichting van de aanvraag tot ontheffing.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-10-2021
Einddatum consultatie 02-11-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 13135
Onderwerpen Integratie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Inburgeringsplichtigen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Terugbetaling kosten medisch advies
Kostenbesparing voor de inburgeringsplichtigen indien de medisch adviseur adviseert tot ontheffing van de inburgeringsplicht dan wel tot aangepaste examenomstandigheden. Hiermee wordt ook bewerkstelligd dat geen drempel wordt ervaren om een medisch advies aan te vragen.

Gedeeltelijke kwijtschelding lening
Bij geringe verwijtbare overschrijding van de inburgeringstermijn en voldoende inspanningen wordt onder voorwaarden gedeeltelijke kwijtschelding van de lening mogelijk en biedt de regeling voor bijzondere gevallen een mogelijkheid tot maatwerk.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt de ontwerpregeling met toelichting en artikelsgewijze toelichting voor. U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling