Zoekresultaat

34 resultaten
U heeft gezocht op: Cultuur

Sorteren op:
 • SLIM-regeling

  Het doel van deze regeling is om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren. Daarnaast geldt deze regeling in het bijzonder ook voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector. De middelen uit de subsidieregeling zijn vrijgekomen tijdens de behandeling van de Wet arbeidsmarkt in balans, door de motie Wiersma c.s. (Kamerstukken II 2018-19, 35074, nr. 45) en de motie Heerma c.s. (Kamerstukken II 2018-19, 35074, nr. 50).

 • Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo

  We stellen de regeling vakwedstrijden vmbo en mbo open voor consultatie. Middels deze regeling wordt voor de periode 2020-2023 jaarlijks subsidie beschikbaar gesteld voor de organisatie van nationale vakwedstrijden in het vmbo en mbo en voorbereiding op en deelname aan de internationale vakwedstrijden mbo.

 • Instemmingsbevoegdheid medezeggenschap funderend onderwijs op hoofdlijnen begroting

  Deze consultatie gaat over instemmingsbevoegdheid van de medezeggenschapsraad op de hoofdlijnen van de begroting van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. In de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) worden bevoegdheden en taken van medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs geregeld. In deze wetswijziging wordt een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting toegevoegd aan de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad

 • Operationeel Programma EFMZV

  Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) is een van de fondsen van de Europese Unie, met een looptijd van 2014 tot en met 2020. In mei 2014 is de Verordening (nr. 508/2014) over het EFMZV vastgesteld. In oktober 2014 moet Nederland haar Operationeel Programma voor het EFMZV ter goedkeuring indienen bij de Europese Commissie. In dit Operationeel Programma staan de plannen over de besteding van het bedrag dat binnen het EFMZV aan Nederland beschikbaar is gesteld.