Besluit invoering bepalingen omtrent de toets anderstalig onderwijs

Met het wetsvoorstel taal en toegankelijkheid wordt de instemming voor het verzorgen van een opleiding in een andere taal dan het Nederlands geregeld. Een aantal aspecten worden met onderhavig besluit nader uitgewerkt. Het gaat hier om aspecten met betrekking de voorwaarden die kunnen worden gesteld voordat de instemming kan worden verleend en met betrekking tot de beoordeling of sprake is van een nieuwe opleiding ivm de instemming.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 11 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: