Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren regelt dat ambtenaren die in dienst zijn van een overheidswerkgever voortaan op grond van een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling werkzaam zijn. Om deze wet te kunnen in- en uitvoeren, moeten de wetten van de ministeries worden aangepast. De wetgevingsoperatie is technisch van aard.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 26 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: