Modernisering Onderwijstijd VO

Modernisering van de onderwijstijdnormen in het voortgezet onderwijs stelt scholen beter in staat onderwijstijd flexibel in te plannen en maatwerk te bieden. De huidige urennorm per leerjaar en per leerling wordt vervangen door een urennorm per opleiding. Ook de dagennorm wordt vereenvoudigd. Het aantal onderwijsdagen blijft minimaal 189 per schooljaar.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 9 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: