Regeling tarieven Infrastructuur en Waterstaat , ILT 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil de tarieven van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het verlenen van vergunningen per 1 januari 2022 wijzigen. Hiertoe worden diverse regelingen aangepast. De tarieven worden met de stijging van de kosten van vergunningverlening (2,4%) verhoogd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-11-2021
Einddatum consultatie 20-12-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 12562
Onderwerpen Luchtvaart Spoor Scheepvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De brancheorganisaties en hun leden (personen en bedrijven) op het terrein van:
• Railvervoer;
• Binnenvaart;
• Koopvaardij en Visserij;
• Luchtvaart.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De tarieven worden verhoogd om in de pas te blijven lopen met de ontwikkeling van de kosten. Voor de doelgroepen leidt dit tot actuele tarieven.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 20 december 2021 via deze website reageren op de voorgenomen wijziging van de tarieven. De consultatie loopt maar 3 weken omdat het maar een beperkte tariefswijziging betreft, waarbij alleen de huidige tarieven worden geïndexeerd en enkele tarieven komen te vervallen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling tarieven luchtvaart 2008

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling tarieven Spoorwegwet 2012

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling tarieven scheepvaart 2005

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl