Tijdelijke regeling tot wijziging van de Regeling voertuigen in verband met de uitfasering van Euro 2 en 3 brom- en snorfietsen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt tijdelijke regelgeving voor Euro 2 en 3 brom- en snorfietsen voor. Met deze Regeling worden verzoeken tot het op de markt brengen van restantvoorraad Euro 2 en Euro 3 brom- en snorfietsen per 1 januari 2018 afgewezen. De Tweede Kamer wil dat de emissies van brom- en snorfietsen voor de luchtkwaliteit verminderen. Eerdere pogingen om dit via een Green Deal met de sector te bereiken zijn niet geslaagd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-07-2017
Einddatum consultatie 01-09-2017
Status Regeling ingetrokken
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Lucht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Importeurs en verkopers van brom- en snorfietsen worden door deze Regeling geraakt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door de Regeling zullen er vanaf 1 januari 2018 géén nieuwe tweewielige brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor meer verkocht worden die niet voldoen aan de Euro 4 norm. Naar verwachting zal dit een klein positief effect hebben op de luchtkwaliteit. Brom- en snorfietsen met een elektrische aandrijving, evenals de niches zoals bromfietsen met drie of lichte vierwielers worden niet door de Regeling geraakt.

De sector heeft aangegeven dat hierdoor mogelijk 3000 tot 6000 brom- en snorfietsen met een Euro 2 of 3 norm niet meer verkocht kunnen worden in 2018. Hiermee is een omzetverlies van 2 tot 4 miljoen euro gemoeid.

Voor de overgang van de Euro 4 naar de Euro 5 norm in 2021 zal eerst overleg plaatsvinden met de sector. Afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken kan onderhavige tijdelijke regeling tevens betrekking hebben op een verbod om gebruik te mogen maken van de restantvoorraadregeling bij de overgang van de Euro 4 naar de Euro 5 normen.

De tijdelijke Regeling leidt niet tot een verhoging van de administratieve lastendruk.

Waarop kunt u reageren

Belanghebbenden kunnen bij hun reactie de gehele ontwerp Tijdelijke Regeling tot wijziging de Regeling voertuigen en de nota van toelichting betrekken. Uw reactie kunt u tot en met 1 september 2017 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Brief beeindiging regeling

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Tijdelijke regeling voortijdige beëindiging

Bron: wetgevingskalender.overheid.nl