Tijdelijke regeling tot wijziging van de Regeling voertuigen in verband met de uitfasering van Euro 2 en 3 brom- en snorfietsen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt tijdelijke regelgeving voor Euro 2 en 3 brom- en snorfietsen voor. Met deze Regeling worden verzoeken tot het op de markt brengen van restantvoorraad Euro 2 en Euro 3 brom- en snorfietsen per 1 januari 2018 afgewezen. De Tweede Kamer wil dat de emissies van brom- en snorfietsen voor de luchtkwaliteit verminderen. Eerdere pogingen om dit via een Green Deal met de sector te bereiken zijn niet geslaagd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is ingetrokken, 10 juli 2018

De concept tijdelijke regeling is ingetrokken vanwege strijdigheid met Verordening (EU) 168/2013, omdat fabrikanten daardoor worden ontmoedigd het recht uit te oefenen om verzoeken om toepassing van de voorraadregeling in te dienen.

Consultatie rapport gepubliceerd, 10 juli 2018

Het verslag op hoofdlijnen van deze consultatie is beschikbaar. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de voorbereiding van de tijdelijke regeling inmiddels stopgezet.

Link toegevoegd, 6 juli 2018

De voorbereiding van deze tijdelijke regeling is voortijdig beëindigd.