Tijdelijke regeling tot wijziging van de Regeling voertuigen in verband met de uitfasering van Euro 2 en 3 brom- en snorfietsen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt tijdelijke regelgeving voor Euro 2 en 3 brom- en snorfietsen voor. Met deze Regeling worden verzoeken tot het op de markt brengen van restantvoorraad Euro 2 en Euro 3 brom- en snorfietsen per 1 januari 2018 afgewezen. De Tweede Kamer wil dat de emissies van brom- en snorfietsen voor de luchtkwaliteit verminderen. Eerdere pogingen om dit via een Green Deal met de sector te bereiken zijn niet geslaagd.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: