Wijziging Regeling valschermspringen 2010

De bijlage bij de Regeling valschermspringen 2010 bevat de lijst met de vaste valschermspringgebieden die in Nederland mogen worden gebruikt. De bijlage is op een aantal punten aangepast.
De voorziene inwerkingtreding is met ingang van 1 juli 2014.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-05-2014
Einddatum consultatie 06-06-2014
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Defensie, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De wijziging van deze Regeling beoogt de valschermspringgebieden in Nederland te actualiseren en binnen het Cluster Noord Brabant het gebruik van een nieuw gebied mogelijk te maken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De consultatie is met name interessant voor de parachutisten/valschermspringclubs en de individuele para’s die van de gebieden gebruik willen maken, maar ook voor de andere luchtruimgebruikers in de regio die zich wellicht gehinderd voelen door het instellen van de gebieden voor de parachutisten.

Verwachte effecten van de regeling

De regeling brengt geen wijziging in de administratieve lasten met zich mee en heeft ook geen bedrijfseffecten.

Doel van de consultatie

Bij burgers, bedrijven en branche standpunten inventariseren t.a.v. wijziging “Regeling valschermspringen 2010”.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gehele Regeling.

Meer informatie