Verlengbaarheidsbesluit GSM-vergunningen 2013 en wijziging vergunningen

Na afloop van de multibandveiling eind 2012 zullen de huidige vergunninghouders hun netwerken aan moeten passen. Om te voorkomen dat er storingen zullen optreden in de mobiele telecommunicatiedienstverlening wordt het mogelijk om de huidige GSM-vergunningen met maximaal 21 maanden te verlengen zodat de vergunninghouders voldoende tijd hebben om hun netwerken aan te passen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-07-2012
Einddatum consultatie 16-08-2012
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Verlengbaar maken van de GSM-vergunningen met maximaal 21 maanden om verstoringen in de mobiele telecommunicatiedienstverlening bij de transitie van de huidige naar de in de veiling te verwerven vergunningen te voorkomen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

aanbieders van mobiele telecommunicatiediensten

Verwachte effecten van de regeling

Door verlenging van hun GSM-vergunningen krijgen de huidige vergunninghouders voldoende tijd om hun netwerken na de veiling eind 2012 aan te passen en om te schakelen van de oude naar de nieuwe frequenties

Doel van de consultatie

- gelegenheid geven om zienswijze te geven op het ontwerp verlengbaarsbesluit en de ontwerpwijzigingen in de vergunningen zoals deze zullen luiden gedurende de transitieperiode
- vergunninghouders en andere belanghebbenden zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de voorgenomen juridische vormgeving van de transitie
Deze internetconsultatie maakt deel uit van de openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht inzake het ontwerpbesluit tot verlengbaarheid van de GSM-vergunningen en de ontwerpwijzigingen in de GSM-vergunningen zoals die zullen luiden bij verlenging. Reacties op deze internetconsultatie zullen worden aangemerkt als het naar voren brengen van een zienswijze in het kader van deze voorbereidingsprocedure.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

- alle onderdelen van het ontwerp verlengbaarheidsbesluit
- de ontwerpwijzigingen in de vergunningen

Meer informatie