Wijziging Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit, die gelijktijdig met de Omgevingswet in werking zullen treden. Het betreft een neutrale omzetting van huidige regelgeving over BBT-conclusies van grote stookinstallaties, toiletlozingen van pleziervaartuigen en monitoring van luchtkwaliteit. De huidige regels zijn als zodanig al eerder geconsulteerd.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: