Wijziging Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het versoepelen van de drie-uursregeling en de mogelijkheid tot afwijking van het vaste gezicht criterium

Het Besluit kwaliteit kinderopvang bevat twee kwaliteitseisen - en bepalingen die hieraan raken voor het pedagogisch beleidsplan – die knellen in de praktijk, zeker in combinatie met de huidige personeelskrapte en werkdruk in de sector. Daarom doet de regering in nauwe samenspraak met sectorpartijen in de kinderopvang, een voorstel voor aanpassing van deze twee eisen, te weten de drie-uursregeling en het vaste gezichtencriterium.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 69 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: