Integratie van lwoo en pro in passend onderwijs

Consultatie betreffende de inpassing van het leerwegondersteunend onderwijs (hierna: lwoo) en praktijkonderwijs (hierna: pro) in het stelsel van passend onderwijs. Op de website www.passendonderwijs.nl is meer te lezen over passend onderwijs.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 37 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: