Wijziging Opiumwet vanwege nieuwe psychoactieve stoffen

Dit wetsvoorstel regelt een verbod op bepaalde, veel voorkomende, groepen nieuwe psychoactieve stoffen (NPS-en) en beoogt daarmee de volksgezondheid te beschermen en de productie en handel in NPS-en te belemmeren. Het gaat om stoffen die qua werking sterk lijken op de reeds verboden drugs en die geproduceerd worden om de drugswetgeving te omzeilen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 133 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: