Regeling bescherming koopvaardij

De Regeling bescherming koopvaardij bevat nadere regels over vergunningseisen voor particuliere maritieme beveiligingsbedrijven, door de kapitein en scheepsbeheerder zelf te treffen beveiligingsmaatregelen aan boord van koopvaardijschepen, eisen aan maritieme beveiligers, alsmede voorschriften inzake bestuursrechtelijke handhaving en boetes de bescherming van persoonsgegevens en verwerking van gegevens.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-10-2021
Einddatum consultatie 16-11-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Transport

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doelgroepen die door de Regeling bescherming koopvaardij worden geraakt zijn:
- maritieme beveiligingsbedrijven;
- kapiteins;
- maritieme beveiligers;
- scheepsbeheerders.
Daarnaast is de Regeling met name van belang voor de Inspectie Leefomgeving en Transport met het oog op de vergunningverlening en het bestuursrechtelijke toezicht en handhaving.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De (concept-)Regeling bescherming koopvaardij heeft naar verwachting als effect dat meer duidelijkheid wordt geboden over de eisen die aan maritieme beveiligingsbedrijven (en aan maritieme beveiligers) worden gesteld om in aanmerking te komen voor een vergunning om gewapende maritieme beveiligingswerkzaamheden te mogen verrichten. Daarnaast zal de Regeling duidelijkheid bieden over de beveiligingsmaatregelen die scheepsbeheerders en kapiteins in beginsel zelf dienen te treffen als voorwaarde om in aanmerking te komen voor toestemming voor gewapende particuliere beveiliging.
Voor maritieme beveiligingsbedrijven en maritieme beveiligers biedt de Regeling duidelijkheid over de eisen die worden gesteld aan maritieme beveiligers en de documentatie die vereist is om ingezet te kunnen worden als gewapend maritiem beveiliger.

Waarop kunt u reageren

Gereageerd kan worden op de inhoud van de voorgestelde bepalingen, alsmede de 8 bijlagen bij de Regeling die onder meer diverse model-formulieren bevatten.
Voor reacties uit het buitenland zijn de engelstalige versies van de documenten bijgevoegd.
Ter informatie zijn bijgevoegd de uitvoeringstoets/impactanalyse van de Inspectie Leefomgeving en Transport en van de Kustwacht.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

 • IAK

  Regeling bescherming koopvaardij IAK-vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

 • Draft Merchant Shipping Protection Regulation

 • Draft Merchant Shipping Protection Regulation

 • Draft Merchant Shipping Protection Regulation - annex 1

 • Draft Merchant Shipping Protection Regulation - annex 2

 • Draft Merchant Shipping Protection Regulation - annex 3

 • Draft Merchant Shipping Protection Regulation - annex 4

 • Draft Merchant Shipping Protection Regulation - annex 5

 • Draft Merchant Shipping Protection Regulation - annex 6

 • Draft Merchant Shipping Protection Regulation - annex 7

 • Draft Merchant Shipping Protection Regulation - annex 8

 • HUF-toets ILT

 • Impactanalyse Kustwacht

 • Regeling bescherming koopvaardij - bijlage 1

 • Regeling bescherming koopvaardij - bijlage 2

 • Regeling bescherming koopvaardij - bijlage 3

 • Regeling bescherming koopvaardij - bijlage 4

 • Regeling bescherming koopvaardij - bijlage 5

 • Regeling bescherming koopvaardij - bijlage 6

 • Regeling bescherming koopvaardij - bijlage 7

 • Regeling bescherming koopvaardij - bijlage 8